+46 31 – 69 96 39

info@isab-gbg.com

Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal

Skicka ett meddelande till oss, men glöm inte att lägga till din kontaktinformation. Vi vill gärna hjälpa ditt företag att nå sina mål!

Genom att klicka "Skicka" samtycker du att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna svara på de frågor du vill ha svar på när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär. Vi kommer att behandla dina uppgifter under tiden vi behandlar ditt ärende och därefter radera dem. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med något annat företag eller en tredjepart. Om du har frågor gällande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@isabgroup.se, så berättar vi mer.

ISAB gör allt från att installera helt nya ventilationsanläggningar eller komplettera befintliga – till att kontrollera, justera, rengöra och underhålla anläggningar. Vi jobbar långsiktigt med fokus på människan och miljön. Inget projekt är för stort eller litet för oss och vi tar gärna helhetsansvar för större ventilationsprojekt.

ENTREPRENAD

ISAB tar gärna ansvar för hela ombyggnaden vid byte eller komplettering av ventilationssystem. Exempelvis tar vi hål i taket, drar nya rör och el och självklart installerar vi även själva aggregatet vid byggandet av nya fläktrum. När vi får totalansvar för ett helt projekt får vi kontroll på hela uppdraget, från start till besiktning. Det ger oss en bättre uppfattning gällande både vad gäller tid och slutresultat och på så sätt kan vi ge kunden bättre service. Vårt mål i varje projekt är att arbetet ska ske med så lite störningar som möjligt för dem som bor eller arbetar i lokalerna.

Kontakta Robert Klevgård (Affärsområdesledare)
vid frågor om entreprenad.

0709-44 33 68
robert@isab-gbg.com

OBLIGATORISK VENTILATIONKONTROLL (OVK)

Vi har behörighet att utföra den lagstadgade ventilationskontrollen, en så kallad OVK, där vi kontrollerar statusen på anläggningen och ser över byggnadens ventilation. Fastighetsägaren får en uppfattning gällande balansen på luftflödena och dokumentationen av den. Om systemet är smutsigt eller trasigt informeras fastighetsägaren. OVK kan på så sätt liknas med en bilbesiktning, där ventilationssystemet genomgår en undersökning för att se så att allt fungerar som det ska. Enligt lag ska fastighetsägare genomföra OVK var tredje eller sjätte år – beroende på vad lokalerna används till.

Kontakta Fredrik Håkansson (OVK-behörig) vid frågor om OVK.

0704-54 33 66
fredrik.hakansson@isab-gbg.com

INJUSTERING

Det som kallas injustering görs antingen som ett resultat av en OVK eller vid nyinstallation av ett aggregat. Genom injustering av ventilationsaggregat kontrollerar vi balansen mellan till- och frånluft för att säkerställa att luften hamnar på rätt ställe*. Det finns projekterade luftflöden för en byggnad för att de som vistas i den ska trivas och må bra. Genom att göra injusteringar av ventilationssystemet ser vi till att de projekterade luftflödena efterlevs. Vi genomför även energideklaration för att ge fastighetsägare och andra intressenter en uppfattning om hur mycket energi en fastighet använder.

* Felaktigt anpassad ventilation. En effektiv ventilation innebär mer än att en bestämd mängd luft ska passera en fläkt eller ett don. Effektiviteten avgörs av hur mycket gammal luft som byts ut mot ny frisk luft i utrymmets hela luftvolym. För att det ska vara en god luftkvalitet måste undertrycket i huset kompenseras så att luft inte kan komma in via otätheter i väggar, golv och tak som rörgenomföringar, elledningar, kulvertar och skorstenar med mera. Luften ska komma in genom de tilluftsdon som finns.

Kontakta Fredrik Håkansson (OVK-behörig) vid frågor om injustering och energideklarationer.

0704-54 33 66
fredrik.hakansson@isab-gbg.com

UNDERHÅLL & RENGÖRING

ISAB hjälper fastighetsägare, exempelvis skolor, ålderdomshem och bostadsrättsföreningar, med nyinstallation av ventilationsaggregat. Dessutom hjälper vi till med att filma och felsöka, underhålla och rengöra deras befintliga ventilationssystem. Vi rengör ventiler på lägenhetsnivå, samlingskanaler på exempelvis vindar, men också aggregat och takfläktar. Att rengöra och underhålla ventilationssystemet är viktiga åtgärder för att få ut ren luft i rätt mängd utifrån systemet och in i lokalerna. Vi har exempelvis hjälpt fastighetsägare med att sänka radonvärdet i lägenheter med höga radonvärden genom att hjälpa dem att uppgradera deras ventilationssystem.

* Felaktigt anpassad ventilation. En effektiv ventilation innebär mer än att en bestämd mängd luft ska passera en fläkt eller ett don. Effektiviteten avgörs av hur mycket gammal luft som byts ut mot ny frisk luft i utrymmets hela luftvolym. För att det ska vara en god luftkvalitet måste undertrycket i huset kompenseras så att luft inte kan komma in via otätheter i väggar, golv och tak som rörgenomföringar, elledningar, kulvertar och skorstenar med mera. Luften ska komma in genom de tilluftsdon som finns.

Kontakta Tobias Hagel (Affärsområdesledare) vid frågor om underhåll och rengöring.

0704-543357
tobias.hagel@isab-gbg.com

SERVICE & SUPPORT

Inom ramen för de tjänster som ingår i vårt affärsområde service och support ger vi bland annat support vid akuta beställningar på ventilationsservice och levererar service enligt serviceavtal. Våra tekniker besitter väldigt bred kunskap för att kunna lösa allt från motorer som skär – till att byta ut utslitna lager eller igentäppta filter.  Fastighetsägare som tecknar serviceavtal med oss väljer själv vad som ska ingå i det och vi ser till att avtalet efterföljs med allt vad det innebär. Ett serviceavtal kan exempelvis innebära att vi ser till att fläktarna går som de ska, vi lyssnar efter missljud, byter filter och smörjer anläggningen, om så krävs.

Kontakta Christer Hansen (affärsområdesledare) vid frågor om service och support.

0739-44 33 84
christer.hansen@isab-gbg.com

MILJÖN & HÄLSAN

All mekanisk ventilation är beroende av fläktar. Frisk luft sugs in, gammal luft pressas ut. Den friska luften som kommer in är kall och kräver energi för att värmas upp. Den gamla luften är redan uppvärmd och släpps ut.

Genom att ta hand om värmen från den gamla luften sparar vi energi. Antingen används den varma luften till att värma upp den kalla, eller så tar man hand om värmen i ett värmesystem. Genom att ta hand om värmen i luften kan man sänka sina energikostnader avsevärt.

Mikroorganismer

De mikroorganismer som förknippas med inomhusluft är främst bakterier och mögelsvampar. En stor del av bakterierna kommer från de människor som vistas i lokalerna. Mögel kommer främst in med uteluften men tillväxt i byggnadskonstruktioner eller på ytor inomhus kan bidra till förhöjd mögelhalt. Halterna i rumsluften beror till stor del på hur mycket som virvlas upp från golv och andra ytor. Det gör att det är vanligare med förhöjda halter av mikroorganismer i till exempel skolor än i bostäder. Forskning tyder på att hälsoproblem inomhus som är kopplade till mikroorganismer i första hand inte är en direkt följd av exponering av celler eller sporer. Istället verkar hälsoeffekten hänga ihop med ämnen som mikroorganismer avger till omgivningen, där en del kan uppfattas som dålig lukt.

Allergen

Allergen är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsaka allergier för känsliga människor. Djur, insekter, kvalster och mikroorganismer kan avge allergen från bland annat päls, saliv, avföring, urin eller celldelar. Många av de partiklar som bär med sig allergen är av en storlek som gör att de kan vara luftburna under lång tid. Därför är effektiv ventilation ett sätt att minska halterna av allergen i luften.

Kvalster

Kvalster trivs i fuktiga miljöer. I dåligt ventilerade bostäder kan luftfuktigheten komma upp i sådana nivåer att kvalster kan leva och föröka sig. Rester och avföring från kvalster kan orsaka allergier. Kvalster i rummet kan därför vara en indikation på dåligt inomhusklimat.

! Socialstyrelsen och Boverket säger att luftomsättningen ska vara 0,5 ggr/timme – vilket betyder att en stor del av luften är utbytt efter två timmar. Många svenska bostäder ligger långt under detta krav.