+46 31 – 69 96 39

info@isab-gbg.com

Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal

Skicka ett meddelande till oss, men glöm inte att lägga till din kontaktinformation. Vi vill gärna hjälpa ditt företag att nå sina mål!

Genom att klicka "Skicka" samtycker du att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna svara på de frågor du vill ha svar på när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär. Vi kommer att behandla dina uppgifter under tiden vi behandlar ditt ärende och därefter radera dem. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med något annat företag eller en tredjepart. Om du har frågor gällande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@isabgroup.se, så berättar vi mer.

Vi behöver frisk luft för att må bra

Efter snart 20 år i branschen kan vi ventilation. Vi söker hela tiden bättre och smartare lösningar för människorna, husen och miljön. Ett exempel på en smart lösning som vi förespråkar är att återanvända frånluften till uppvärmning.

Många gånger är dock otillräcklig kunskap det största hindret när det kommer till problem med inomhusmiljön. Många förstår inte att när de proppar igen ventil, så får de konsekvenser för alla som bor i huset. Likaså kan en nyuppsatt vägg, en ny tätare dörr eller en övertapetserad ventil få stora konsekvenser för luftflödena.

Vi är proffs på det vi gör och hjälper gärna våra kunder med olika insatser för att förbättra inomhusluften!

S-ventilation

Självdragsventilation

Ventilation med självdrag är vanligt i hus byggda innan 1970-talet. Principen bygger på skillnaden mellan inne- och utetemperatur och fungerar därför väldigt olika beroende på årstid. Husrenovering, tilläggsisolering, byte av värmesystem och byte av fönster, kan också påverka ventilation som bygger på självdrag negativt.

Problem och förslag på lösning i bostäder med självdragsventilation:

För dålig luftväxling under den varma årstiden

Ofta kan självdraget då behöva förstärkas med frånluftsfläktar.

Dålig cirkulation mellan rum

Otillräcklig cirkulation mellan rum, det vi brukar kalla överluft, avhjälps oftast med friskluftsventiler och/eller ventilationsgaller.

F-ventilation

Frånluftsventilation (Fläktstyrd)

Ventilation med mekanisk frånluft är vanligt i hus från 1980 och framåt. Principen är densamma som självdrag med skillnaden att du drar ut luften mekaniskt med hjälp av fläktar. Fläkten är kopplad till ett kanalsystem och kan vara placerad på vinden, i spiskåpan eller i en huv ute på taket.

Problem och förslag på lösning i bostäder med mekanisk frånluftsventilation:

Torr eller ofräsch luft

Ofta beror dessa problem på att det är för få friskluftsventiler installerade i rummen. Ibland kan även inställningen av befintliga fläktar behöva ses över.

FT-ventilation

Från- och tilluftsventilation (Fläktstyrd)

Ventilation med mekanisk tilluft/frånluft är vanligt i hus från 1980 och framåt. Ett mekaniskt till/frånluftssystem med värmeväxlare för värmeåtervinning, tillsätter och tar ut exakt rätt mängd luft i bostaden. Du får ett bra inneklimat med ventilation i perfekt balans och du kan dessutom göra en energibesparing på upp till 8 000 kWh/år*.

(*källa: energimyndigheten)

Problem och förslag på lösning i bostäder med mekanisk frånluftsventilation:

Dålig luft eller otillräcklig cirkulation
Om det uppstår problem trots att ett mekaniskt ventilationssystem är installerat i bostaden, kan inställningarna för anläggningen behöver ses över. Var också noga med regelbundna filterbyten och rengöring av kanaler.

FX-ventilation

Frånluftsventilation med värmeåtervinning

FTX-ventilation

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Även kallad balanserad ventilation, är det mest kompletta ventilationssystemet idag. Fläktar reglerar till- och frånluften genom ett kanalsystem i husets alla utrymmen. Innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, används dess energi för att värma upp den kalla inkommande luften (tilluften). Tilluften passerar också effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen. Detta gör att du sparar energi samtidigt som du får bättre inomhusluft.

Tilluftsventilerna placeras i vardags- och sovrum och frånluftsventilerna i badrum, toalett och tvättstuga. Systemet återvinner mellan 50–80 procent av den värme som du behöver tillföra luften, vilket innebär en besparing på 5000–7000 kWh per år för en normalstor villa, radhus eller lägenhet. Att ventilationen är separerad från uppvärmningen innebär också att du fritt kan välja annan värmekälla i framtiden. Låga service- och underhållskostnader ger dig snabbt pengarna tillbaka. Återbetalningstiden ligger på 3–5 år. En investering alla borde göra, för lönsamheten och hälsans skull.